Hanka Součková začala kariéru smažením hranolek, nyní je generální ředitelka SAP ČR.

Její krédo je: “Nikdy se nepřestaňte učit”.

Kvůli svým dětem studovala FTVS.

Děti si musí sport užívat. Gymnastika a atletika jsou skvělý základ pro všechny sporty. 

Děti se nedají přetrénovat, jen psychicky zkazit.

# Kliknete , nebo si vyberte  platformu , na které chcete poslouchat podcast.

Powered by RedCircle