Zaměstnanecký průzkum - eNPS

#_img

aneb co je in a co je out v roce 2020

Věděli jste, že první známky zaměstnaneckých průzkumů se objevily v průmyslových společnostech již ve 20. letech 20. století? Tehdy se zjišťovaly tzv. “zaměstnanecké postoje”. Od té doby ale průzkumy zaznamenaly obrovský boom.

Jsou průzkumy vlastně “účinné” nebo je to jen položka, kterou je nutno pravidelně udělat, aby byla společností splněna?

             Průzkumy jsou účinné za předpokladu:

 • že jsou dobře nastavené otázky
 • je zaručena anonymita
 • účastník průzkumu může požádat o řešení svého problému (deanonimizuje se)
 • jsou rychle zpracované
 • vyvolávají změny a zlepšení
 • mají vynikající analytické nástroje (reporting podle regionů, typů pozice atd.)
 • výsledky jsou komunikovány – pozitivní i negativní závěry
 • zaměstnavatel realizuje akční plán a precizně komunikuje jeho plnění

 

Jak na ně, aby si je lidé zaškatulkovali jako “pozitivní” věc nikoliv jako “negativní” – aneb jasně, stručně s co nejmenším úsilím? 

Většina společností se shodne, že zaměstnanci jsou pro společnosti jejich nejcennější kapitál. Jak ukazuje naše “motto”, můžeme ale náš nejcennější kapitál také rychle ztratit… Proto je potřeba, aby zaměstnanci vnímali zaměstnanecké průzkumy jako pozitivní nástroj, jak věci změnit k lepšímu a proto zcela zásadní roli hraje komunikace mezi vedením a zaměstnanci a to oběma směry.

K tomu nám pomůže následující:

 • dotazník spíše “dotazníček” by měl trvat cca 2-3 minuty
 • jasně vidím co z dotazníku vyšlo za 1 minutu
 • lídři a vedení mají z dotazníku jasné výsledky
 • výsledky jsou aplikovány do praxe

Jaké nástroje jsou tedy in v roce 2020?

 • NPS – pokládá 1 až 2 otázky, které jsou snadno pochopitelné 2x až 4x za rok různým skupinám lidí průběžně. (např. Doporučili byste naši společnost Vašim známým?)
 • Pulse survey – je na bázi měsíčních, čtvrtletních, krátkých check-inů se stejným publikem. (Co se Ti povedlo tento týden? Jak se ti pracuje na homeoffice? Jak vnímáš opatření firmy ohledně Koronaviru?)
 • Real – time feedback – zpětná vazba v reálném čase, když se něco změní ve společnosti nečekat rok na dotazník, ale zeptat se rovnou.
 • Chat – pochválit někoho, když se mu něco povede ihned. Je to nástroj, který lidé milují v dnešní době
 • Arnold – konverzační robot, který mapuje spokojenost zaměstnanců

A pokud byste nechtěli využít ani jednu metodu máme pro Vás jednu třešničku na dortu – jedna japonská firma pořídila zaměstnancům místnost pro odpočinek a relaxaci, v této místnosti byly umístěny figuríny všech čtyř vedoucích pracovníků, každý zaměstnanec si mohl na určité figuríně vybít emoce a to fyzicky. Nejvyšší vedení pak vyhodnotilo, která figurína je nejvíc otlučená a příslušného vedoucího buď propustili nebo s ním pracovali tak, aby se situace zlepšila, není toto nejjednodušší a nejefektivnější  dotazník  spokojenosti:)?

 

Zaměstnanecké průzkumy – minulost versus přítomnost?

 

 V minulosti většina společností využívala “své” metody vytváření dotazníků – například používány byly zdlouhavé tištěné dotazníky, které byly distribuovány a následně je zaměstnanci předávali HR oddělení, většinou za nějakou symbolickou odměnu. 

      S postupnou digitalizací začala vlna tzv. “online dotazníků”, ale ani toto nebylo efektivní, zase zde hrála roli časová náročnost, proto mnohé společnosti vyhledávaly pomoci externích dodavatelů, kteří jim pomohli dotazníkové šetření uskutečnit nebo se spoléhaly na aplikace jako je například SurveyMonkey, která dokáže zaručit anonymitu. Dotazníkové šetření se většinou provádělo jednou za rok.

      Současné trendy zaměstnaneckých průzkumů směřují k jednoduchosti a větší pravidelnosti a to z několika důvodů.

 

Rizika zaměstnaneckých průzkumů – čemu se raději vyhnout: 

 

 • jejich vyplnění je zdlouhavé
 • zaměstnanci nejsou upřímní, jelikož se bojí, že nebudou v anonymitě
 • výsledky jsou nesrozumitelné (typicky je výsledkem několika stránková prezentace)
 • zpracování dotazníků trvá měsíce a někdy nejsou ani komunikovány
 • s výsledky společnost většinou nepracuje a nedojde k jejich implementaci, proto zaměstnanci ztrácí motivaci k vyplnění dotazníků

 

Pokud zvažujete efektivní a moderní sw nástroj, nebo pomoci jak dotazníky připravit či vyhodnotit tak jsme vám k dispozici.

Nyní v rámci všeobecné pomoci s koronavirem dáváme plně funkční nástroj do konce července 2020 zdarma s možností použít zcela nastavenou instalaci pro okamžité použití.

Chcete-li vědět více – stačí se propojit.