Od chytrého kariérního webu až po automatizovaný digitální nábor

#_img

Snížení nákladů ruku v ruce s digitalizací

CEO a lidé, kteří jsou zodpovědní za nábor, jistě souhlasí s tím, že náklady na nábor jednoho zaměstnance jdou mnohdy do tisíců až statisíců a ve většině případů jsou opravdu zbytečné – jak se říká “laicky” tyto peníze vyhazuje mnoho společností oknem.

Každá doba přináší nějakou inovaci tzv. “revoluci”… a my v současné době jednu takovou prožíváme v oblasti náboru. Dávno už jsou doby, kdy společnosti investovaly velkou část peněz do placené inzerce na pracovních portálech, do kariérních stránek běžících na cizích doménách, do odměn za vhodné kandidáty poskytované od personálních společností a agentur. Důvodem je to, že tento systém  v dnešní době přestává fungovat a je z dlouhodobého hlediska neefektivní. 

Současný trend se posouvá do digitální evoluce nebo rovnou do “technologické revoluce” v recruitmentu, staffingu – obecně v HR. A komu  že tato technologická situace pomůže? CEO, personalistům a HR odvětvím pomáháme poznávat výhody využívání dostupných nejmodernějších technologií, včetně aplikací datové vědy a umělé inteligence. Svět HR, to znamená svět lidských talentů, tak děláme strategickým, rychlejším, snazším a  efektivnějším. 

S využitím moderních nástrojů umělé inteligence (AI) – vysokorychlostního výpočtu, obrovského množství kvalitních dat a pokročilých algoritmů odlišujících umělou inteligenci od běžného softwaru rozvineme relevantním uchazečům o zaměstnání pomyslný “červený koberec” a zaměstnavatelům tak poskytneme nástroje k tomu, aby vhodní kandidáti projevili zájem o nabízené pozice, byli hýčkáni a rychle se z nich stali skvělí zaměstnanci, kolegové a trvale oceňovaní “firemní držáci”.

2020 recruitment trends

      Výhody našich řešení

 

  • prověřenou nákladovou návratnost (ROI)
  • razantní úsporu času
  • navýšenou efektivitu procesů
  • akceleraci měřitelných úspěchů práce

Vybudujte si atraktivní kariérní stránky pomocí umělé inteligence (AI). A proč to mám vlastně dělat, když naše stránky už jsou dost atraktivní a stály hodně peněz?

Protože s AI nastavením na vašich stránkách dojde ke zvýšení rychlosti a efektivity náboru jak pro uchazeče, tak pro společnost. Kandidát, který se uchází o pozici ve vaší společnosti,  nahraje své CV do daného systému,  AI pak screenuje životopisy a představuje kandidátům nejvhodnější volné místo ve společnosti, porovnává 1000 slov v jednom CV a jednom inzerátu. Tím se zvyšuje šance, že až 30 – 70% kandidátů vloží CV na stránky společnosti  a ta  je poté může kontaktovat s noblesou a pocitem sounáležitosti,  že se stanou hodnotnou součástí vlastní databáze kandidátů společnosti a budou se těšit,  až se jim s nabídkou práce ozve. Náklady na nábor se tak sníží  o 20 – 50%.  Systém také zaručuje 70% přesnost, že CV  kandidátů jsou relevantní dané pozici. A jako bonus nakonec, společnost  si vytvoří vlastní databázi kandidátů, ze které může vždy čerpat, když otevře novou pozici, tím se urychlí proces náboru až o jeden měsíc.

 Jste v situaci, kdy máte úžasný firemní web s kariérní sekcí, ale jeho správa a využitelnost se stala z různých důvodů složitou, nepraktickou či neefektivní? 

 Pro takové případy poskytujeme náborový web zvaný TalentReach, který podpoří krátkodobé i dlouhodobé firemní náborové projekty. Intuitivní a praktický ATS systém je vytvořen a dodán  “na klíč”, obvykle do 72 hodin od objednání. Cena za takové elegantní a efektivní řešení je na úrovni poplatku za vystavení jedné pracovní pozice na hlavním českém pracovním portále za měsíc.

Nastartujte vlastní sofistikovaný digitální náborový model, který produkuje a obsluhuje relevantní kandidáty s výsledky, které razantně sníží náklady a přivede do firmy tahouny. Adaptabilní AI a využitá datová věda v synchronizaci s ostatními nástroji náborového procesu, včetně karierního webu, umožňují přejít na automatizovaný model digitálního náboru. Náborový proces se tak stane chytrým, jednoduchým, výkonným i značně úsporným. 

Zajímají vás dostupné příležitosti k “okysličení” stávajících HR procesů digitální evolucí nebo rovnou technologickou revolucí? Dejme tedy řeč!

V příštím pokračování k tomuto příspěvku se dotknu těchto oblastí a řešení s využitím  nejmodernějších technologií a metodik: “Jak snižujeme fluktuaci?”, “Jak navyšujeme spokojenost kandidátů a zaměstnanců?”, “Jak automatizujeme a zprůhledňujeme vybrané interní procesy?”.