Blog

#_img
Hire & Onboard

Get 3x more!

Get 3x more candidates! Many people do not know the difference between an active candidate and a passive candidate. An active candidate is looking actively

Read More »
Active vs. Passive candidates
Hire & Onboard

Pasivní kandidáti

Pasivni vs. aktivní Proč se v náboru zaměřit na pasivní kandidáty?  Mnoho lidí si klade otázku, kdo je vlastně aktivní a kdo je pasivní kandidát?  Aktivním kandidátem je

Read More »